Kỹ thuật lắp dựng cột nhà gỗ kẻ truyền

Trong bộ khung nhà gỗ kẻ truyền, cột được xem là một trong những bộ phận quan trọng chịu nhiều lực nén nhất. Gần như toàn bộ trọng lượng của căn nhà đều được đặt lên hệ thống cột này. Hệ thống cột trong kiến trúc nhà gỗ kẻ truyền thường bao gồm cột cái, cột quân và cột hiên.
+ Cột cái: là cột chính có vai trò nâng đỡ chính cho ngôi nhà được dựng lên ở hai đầu nhịp chính.
+ Cột quân (cột con): có vai trò bện đỡ không gian, là những cột phụ nhằm giảm bớt sức nén cho những cột cái được thiết kế tại các đầu nhịp phụ nằm ở 2 bên nhịp chính.
+ Cột hiên: được thiết kế trong không gian phía trước nhà
Theo đó, quá trình lắp dựng cột cho nhà gỗ kẻ truyền được thực hiện như sau: Lắp gian giữa trước sau đó lan sang các gian bên. Đầu tiên, dựng cột con của bộ vì gian giữa sau đó lắp bẩy/kẻ hậu vào đầu của cột con, đầu ngoài đứng chân lên tường hoặc vào một đầu cột ngoài cùng của bộ vì. Sau đó lắp xà giằng 2 cột con của 2 bộ vì vào với nhau để tạo thế giằng cột con.
Tiếp theo, dựng cột cái và lắp xà lách. Xà lách 1 đầu ăn mộng vào thân cột cái và đầu còn lại ăn mộng vào đầu cột quân tạo thế giằng giữa cột cái với cột quân. Tiếp tục lắp xà giằng cột cái của 2 bộ vì lại với nhau tạo thế vững chắc giữa 4 cột. Sau khi lắp xong mộng của các cấu kiện ở 2 bộ vì gian giữa thì tiếp tục các bước trên đối với các bộ vì gian bên.
Cuối cùng là khóa cột tường đẳng, cột hiên ở 1 góc vì ngoài cùng phía trước của bộ vì. Sau khi dựng xong các cột, và xà giằng ở đầu-thân-chân cột, quá giang xong thì đến các bước lắp các cấu kiện khác để tạo thành 1 bộ khung nhà hoàn chỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger